Lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów z Ukrainy

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotował zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla uczniów z Ukrainy. 21 kwietnia 2022 r. odbyła się lekcja inauguracyjna online przeprowadzona dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach.

– Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego to niezwykle ważny element dbania o bezpieczeństwo. Jest to istotne szczególnie teraz, kiedy setki tysięcy uczniów zza wschodniej granicy stały się aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego. Lekcje organizowane przez Inspekcję Transportu Drogowego pomogą dzieciom z Ukrainy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które obowiązują w Polsce – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” to projekt edukacyjny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego realizowany od wielu lat w placówkach oświatowych. Został on opracowany z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego z klas 1-3 szkoły podstawowej. W siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego powstała specjalna sala ze strefą edukacji Krokodylka Tirka wyposażona w sprzęt IT oraz narzędzia edukacyjne, z której prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci w formie online.

Ze względu na to, że część dzieci nie zna języka polskiego lub zna go na poziomie niewystarczającym do nauki, spotkania edukacyjne są prowadzone w języku ukraińskim. Wszystkie materiały edukacyjne, w tym prezentacje, filmy animowane oraz krzyżówki i zagadki, zostały również przetłumaczone na język ukraiński.

Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omówił przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka. Tematyka spotkania objęła m.in.: zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,  bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa), konieczności noszenia elementów odblaskowych, czy identyfikacji służb ratunkowych oraz umiejętności ich prawidłowego powiadamiania. Uczestnikom zwrócona została również uwaga na ryzykowne zachowania, jak zabawa w pobliżu drogi, czy korzystanie z telefonów na przejściach dla pieszych.

W realizowanych w formule online zajęciach o bezpieczeństwie w ruchu drogowym uczestniczyło już ponad 28 tys. uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych.

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem zajęć mogą przesłać zgłoszenie na adres email: lekcja@gitd.gov.pl.