Nowy wiadukt nad linią kolejową nr 65 poprawi bezpieczeństwo

2 października 2023 r. minister infrastruktury, poseł ziemi krakowskiej Andrzej Adamczyk uczestniczył w otwarciu wiaduktu nad linią szerokotorową PKP LHS w miejscowości Uniejów-Rędziny w gminie Charsznica.

 

— Naszym celem jest spójna, nowoczesna sieć kolejowa i drogowa, która będzie bezpiecznie łączyć Polskę i Polaków. Dlatego konsekwentnie wspieramy lokalne inwestycje, takie jak wiadukt w gminie Charsznica. Dzięki rządowemu programowi Polski Ład, w wielu gminach i powiatach budowana, modernizowana i remontowana jest infrastruktura techniczna — powiedział minister infrastruktury, poseł ziemi krakowskiej Andrzej Adamczyk.

65-metrowy wiadukt powstał w ramach budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej 1181K Pogwizdów – Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów-Rędziny. Jednojezdniowy, 3-przęsłowy obiekt ma 11 m szerokości (w tym szeroki na 1,5 m chodnik). Wykonane zostały umocnienia skarp przy obiekcie, przebudowano drogi dojazdowe oraz zjazdy indywidualne, wybudowano kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz zamontowano oświetlenie nowej drogi. Przebudowana została również sieć energetyczna i teletechniczna.

Wiadukt poprawi bezpieczeństwo i usprawni komunikację w sąsiedztwie kolejowego szlaku. Nowe połączenie drogowe umożliwi dogodny przejazd pomiędzy miejscowościami Pogwizdów oraz Uniejów-Rędziny, rozdzielonych 40 lat temu przez budowę linii kolejowej.

Wartość całego zadania wynosi 9,4 mln zł. Na jego realizację Powiat Miechowski otrzymał 8 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 500 tys. zł od spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Wykonawcą zadania była firma Nowak Mosty.

Budowa wiaduktu to uzupełnienie realizowanego w latach 2018-2023 przez PKP LHS programu modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych.

PKP LHS w 2022 roku zrealizowała inwestycje na łączną kwotę ponad 57 mln zł, m.in. przebudowano układ torowy wraz z modernizacją hali wagonowej na stacji Hrubieszów LHS, zakończono II etap inwestycji polegający na zabudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co pozwala w pełni zobrazować sytuację ruchową na szlakach, mijankach i stacjach. Kolejna inwestycja spółki – budowa mijanki Zamość – Majdan LHS znacząco przyczyniła się do zwiększenia przepustowości linii szerokotorowej. Na terenie Terminala Przeładunkowego Szczebrzeszyn LHS oddano do użytku halę magazynową. Na terenach spółki powstało również 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 365 kWh.

W ubiegłym roku spółka PKP LHS zrealizowała  przewozy na poziomie  11,108 mln ton. To rekordowy wynik w zakresie przewozów w całej historii spółki PKP LHS.