Stawiamy na bezpieczeństwo dróg lokalnych

Inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów zostały dofinansowane kwotą 847,1 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Dodatkowe środki w ramach naboru na 2023 r., przeznaczone wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zostaną przeznaczone na wsparcie inicjatyw samorządowych w zakresie inwestycji na drogach gminnych (395,1 mln zł) oraz zadań powiatowych (452 mln zł.).

— Stawiamy na bezpieczeństwo na wszystkich rodzajach dróg, niezależnie od tego, kto jest ich zarządcą. Dlatego wspieramy samorządy w modernizacji dróg gminnych powiatowych, a ostatnio także wojewódzkich i położonych w dużych miastach. I nasze działania przynoszą wymierne efekty. Polska poczyniła w ostatnich latach największe postępy w poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów czy kierowców — powiedział minister infrastruktury, poseł ziemi krakowskiej Andrzej Adamczyk.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził ponadto listę 15 zadań wojewódzkich, dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Inwestycje te polegają na budowie lub przebudowie: dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. Na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi 215 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 427 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań wojewódzkich przeprowadził Minister Infrastruktury.

Podział środków:

Województwo dolnośląskie

 

• 18,7 mln zł na 29 zadań powiatowych,

• 29,6 mln zł na 67 gminnych,

• 15 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa na drogach Dolnego Śląska (wartość projektu: 32,2 mln zł).

 

Województwo kujawsko-pomorskie

• 23,1 mln zł na 41 zadań powiatowych,

• 24,6 mln zł na 55 zadań gminnych,

• 15 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych (wartość projektu: 30 mln zł).

 

Województwo lubelskie

• 44 mln zł na 69 zadań powiatowych,

• 24,5 mln zł na 59 zadań gminnych gminne,

• 19,4 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągach dróg wojewódzkich województwa lubelskiego (wartość projektu: 29,9 mln zł).

 

Województwo lubuskie

• 6,7 mln zł na 13 zadań powiatowych,

• 11,9 mln zł na 20 zadań gminnych,

• 10 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego (wartość projektu: 20 mln zł).

 

Województwo łódzkie

• 36,3 mln zł na 33 zadania powiatowe,

• 32,6 mln zł na 48 zadań gminnych,

• 12,1 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich województwa łódzkiego (wartość projektu: 24,3 mln zł).

 

Województwo małopolskie

• 26,8 mln zł na 50 zadań powiatowych,

• 38,8 mln zł na 77 zadań gminnych,

• 15 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa małopolskiego (wartość projektu: 49 mln zł).

 

Województwo mazowieckie

• 50,3 mln zł na 28 zadań powiatowych,

• 24,8 mln zł na 36 zadań gminnych,

• 12,3 mln zł na zadanie wojewódzkie – Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną (wartość projektu: 24,7 mln zł).

 

Województwo opolskie

• 9,6 mln zł na 17 zadań powiatowych,

• 7,5 mln zł na 17 zadań gminnych,

• 15 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego (wartość projektu: 30 mln zł).

 

Województwo podkarpackie

• 31,7 mln zł na 41 zadań powiatowych,

• 34,6 mln zł na 52 zadania gminne,

• 16,5 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego (wartość projektu: 30 mln zł).

 

Województwo podlaskie

• 33,5 mln zł na 53 zadania powiatowe,

• 25,8 mln zł na 60 zadań gminnych,

• 16 mln zł na zadanie wojewódzkie – Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia (wartość projektu: 20 mln zł).

 

Województwo pomorskie

• 19 mln zł na 20 zadań powiatowych,

• 33,9 mln zł na 75 zadań gminnych,

• 15 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w województwie pomorskim (wartość projektu: 30 mln zł).

 

Województwo śląskie

• 31,7 mln zł na 16 zadań powiatowych,

• 22,4 mln zł na 23 zadania gminne.

 

Województwo świętokrzyskie

• 25,2 mln zł na 77 zadań powiatowych,

• 25,2 mln zł na 56 zadań gminnych,

• 15 mln zł na zadanie wojewódzkie – Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (wartość projektu: 30 mln zł).

 

Województwo warmińsko-mazurskie

• 30 mln zł na 117 zadań powiatowych,

• 19,7 mln zł na 47 zadań gminnych.

• 15 mln zł na zadanie wojewódzkie – Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: południowej na odcinku Kozłowo – Nidzica w ciągach DW545, 604, 538 oraz północnej na odcinku Nowa Różanka – Solanka w ciągu DW650 (wartość projektu: 30 mln zł).

 

Województwo wielkopolskie

• 50,4 mln zł na 92 zadania powiatowe,

• 33,1 mln zł na 76 zadań gminnych,

• 12,1 mln zł na zadanie wojewódzkie – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki – Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej (wartość projektu: 24,2 mln zł).

 

Województwo zachodniopomorskie

• 15 mln zł na 18 zadań powiatowych,

• 6,1 mln zł na 13 zadań gminnych,

• 11,5 mln zł na zadanie wojewódzkie – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego (wartość projektu: 23 mln zł).

RFRD 2023

W 2023 r. na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych ze środków RFRD przeznaczono 2,65 mld zł, co pozwoliło na realizację prawie 1,8 tys. inwestycji. Zadania te obejmują budowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości prawie 2,8 tys. km.

Dodatkowe środki w wysokości 1 mld zł skierowano w 2023 r. wyłącznie na remont dróg lokalnych: powiatowych i gminnych. Dzięki rządowemu wsparciu samorządy zrealizują 1463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1042 gminne.

W tym roku z RFRD wsparcie trafiło ponadto do 6 samorządów realizujących zadania mostowe. Całkowita wartość tych inwestycji to ponad 1,2 mld zł. Dofinansowanie zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury obejmuje 80 proc. wartości inwestycji i kształtuje się na poziomie 967 mln zł.

RFRD – obszary wsparcia

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg są przekazywane na:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym;
  • dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – w ramach zadań powiatowych i gminnych;
  • dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich;
  • dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.