Ostrowiec Świętokrzyski zyska obwodnicę

Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. W ramach zadania na odcinku Rudka – Jacentów powstanie droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 12,8 km. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

– Droga krajowa nr 9 to element międzynarodowej trasy E371, który na polskim odcinku stanowi ważne połączenie zapewniające dojazd z Radomia do południowo-wschodniej części kraju i przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Niedawno udostępniliśmy kierowcom obwodnicę Iłży na tej trasie, a dziś zapewniamy finansowanie dla zadania obejmującego budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowa trasa powstanie w nowym śladzie i ominie Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej. Budowa obwodnicy pozwoli na odciążenie układu komunikacyjnego Ostrowca Świętokrzyskiego i wyprowadzenie poza miasto ruchu tranzytowego. Dzięki tej inwestycji poprawi się komfort podróżowania na DK9, a nowa trasa, dzięki usprawnieniu układu komunikacyjnego, przyczyni się do szybszego rozwoju regionu.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Rudka i Mikołów, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, w tym 6 mostów i 12 wiaduktów zespolonych z przejściami dla zwierząt. Zadanie obejmuje ponadto budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekrany akustyczne), rozbudowę i przebudowę istniejących dróg i ulic krzyżujących się z drogą krajową, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenie, osłony przeciwolśnieniowe), budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Powstanie też system odwodnienia, zbiorniki retencyjne oraz kanalizacja deszczowa.

 

 

Szanowni Państwo, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, biuro poselskie przechodzi w tryb pracy zdalnej.
Przyjmowanie interesantów będzie odbywać się tylko w szczególnych przypadkach po wcześniejszym umówieniu.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
tel.: 12 257 90 32
e-mail: adamczyk@biuroposelskie.com

Zapewniam, iż większość spraw można skutecznie załatwić w sposób zdalny.