Pisz zyska obwodnicę

Postępują prace przygotowawcze niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację w trybie projektuj i buduj obwodnicy Pisza w województwie warmińsko-mazurskim. Nowa trasa zostanie wybudowana w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w trakcie konferencji prasowej w Piszu w towarzystwie parlamentarzystów, samorządowców i dyrektora oddziału GDDKiA w Olsztynie, Mirosława Nicewicza

— Kierowcy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą już korzystać z pierwszej inwestycji w Polsce zrealizowanej z ramach Programu budowy 100 obwodnic, czyli obwodnicy Smolajn na drodze krajowej nr 51. Obwodnica Pisza to kolejna inwestycja, w przypadku której pokazujemy, że dotrzymujemy słowa. Dzięki niej znacząco poprawi się komfort podróżowania pomiędzy Łomżą i szlakiem Via Baltica a Mazurami — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze, obejmujące opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji środowiskowej z elementami koncepcji programowej. Dokładny przebieg nowej trasy zostanie określony w decyzji środowiskowej, co jest planowane w II kwartale 2024 r. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w trybie projektuj i buduj zaplanowano na koniec 2025 r., a ukończenie zadania i oddanie obwodnicy do ruchu w 2029 roku.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Pisza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 58 i 63. Zostały już zrealizowane elementy obejścia centrum miejscowości. Nowa inwestycja powinna domknąć tzw. ring komunikacyjny w Piszu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 58 i 63  stanowią popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, a Pisz jest znaną miejscowością turystyczną.

Program budowy 100 obwodnic

Kierowcy mogą już korzystać z dwóch obwodnic z tego programu: Smolajn na drodze krajowej nr 51, o długości 1,7 km oraz Brzezia na drodze krajowej nr 25, o długości 4,5 km. Szesnaście obwodnic o łącznej długości blisko 118 km i wartości ok. 2,3 mld zł jest na etapie realizacji, dla czterech trwa przetarg na wybór wykonawcy, a pozostałe inwestycje (78 zadań) są na etapie prac przygotowawczych.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim powstanie 5 obwodnic:

  • Obwodnica Olsztyna i Dywit  w ciągu drogi krajowej nr 51 – prace przygotowawcze;
  • Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 – w realizacji, zakończenie planowane w II kwartale 2027 r.;
  • Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 – prace przygotowawcze;
  • Obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 – zadanie zrealizowane;

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57 – prace przygotowawcze.