Nowa droga zwiększy bezpieczeństwo w powiecie świebodzińskim

23 sierpnia 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w oddaniu do użytku drogi powiatowej nr 1216F w miejscowości Koźminek w powiecie świebodzińskim. Modernizacja 4,1 km drogi objęła wymianę nawierzchni asfaltowej, budowę nowych zjazdów do posesji, zatok autobusowych i chodników.

23 sierpnia 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w oddaniu do użytku drogi powiatowej nr 1216F w miejscowości Koźminek w powiecie świebodzińskim

Minister A. Adamczyk podkreślił znaczenie rządowego wsparcia dla lokalnych inwestycji oraz ważną rolę samorządów, które zabiegają o to, żeby drogi gminne i powiatowe były bezpieczniejsze.

— Każdy z Polaków ma prawo do tego, by móc korzystać z bezpiecznych dróg. Zrealizowana przebudowa drogi będzie służyć kierowcom, jak również poprawi bezpieczeństwo pieszych. Widać tu pozytywne efekty współpracy samorządu i rządu. Dzięki środkom miedzy innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspieramy wszystkie inicjatywy, w całym kraju, także te lokalne, które poprawiają infrastrukturę na drogach — mówił minister A. Adamczyk.

Inwestycja podzielona była na dwa etapy. Pierwszy odcinek o długości 0,8 km został wykonany w roku 2021. Kosztował 1,6 mln zł, z czego 785,4 tys. zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drugi etap, polegający na budowie 3,3 km połączenia pomiędzy Kręckiem i Koźminkiem, wraz z przebudową jezdni w Koźminku, w 98 proc., czyli w kwocie 5,88 mln zł, finansowany był z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, skierowanej do terenów po byłych PGR-ach.