Polsko-ukraińskie rozmowy o współpracy w transporcie

Bieżące możliwości realizacji przewozów przez polsko-ukraińskie kolejowe i drogowe przejścia graniczne oraz zapoznanie się z ukraińskimi propozycjami utworzenia terminali przeładunkowych w polskich portach morskich i na granicy to sprawy poruszone w rozmowie z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra infrastruktury Rafała Webera, która w formie wideokonferencji odbyła się 20 lipca 2022 r. Przewodniczącym polskiej delegacji był wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. W spotkaniu brali udział minister polityki agrarnej i żywności Ukrainy Mykola Solski, wiceminister Markijan Dmytrasewycz i wiceminister infrastruktury Ukrainy Mustafa Naiiem. Była to kontynuacja spotkania, które odbyło się w 14 czerwca 2022 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Minister Andrzej Adamczyk zaprezentował dotychczasową działalność związaną z pomocą Ukrainie w zakresie transportu oraz wskazał na możliwości inwestycyjne w polskich portach.

– Sektor transportu niezmiennie pozostaje ważnym elementem wsparcia Ukrainy w okresie wojny. W początkowym okresie koncentrowaliśmy się na pomocy ukraińskim uchodźcom. Obecnie kluczowe są dostawy pomocy humanitarnej, ważna jest także pomoc Ukrainie w eksporcie jej produktów rolnych. Rola Polski w tym procesie jest znacząca. Warto odnotować, że przez polskie porty morskie przechodzi już ukraińskie zboże przeznaczone do eksportu na rynki zagraniczne. Niemniej jednak, potencjał w tym zakresie nadal nie jest w pełni wykorzystywany. Dzięki planowanym inwestycjom w portach i kolejowych stacjach przyportowych możliwe będzie zwiększenie ich zdolności przeładunkowych – powiedział.

Uzupełnieniem transportu kolejowego przy przewozach ukraińskich produktów rolnych do polskich portów morskich lub tranzytem przez Polskę jest transport drogowy. Podpisana ostatnio umowa pomiędzy Ukrainą i UE wprowadzająca czasową liberalizację zasady wykonywania przewozów dodatkowo wspiera możliwość przewozu transportem drogowym. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma kwestia zwiększania przepustowości polsko-ukraińskich drogowych przejść granicznych.

– Zwiększenie przewozów kolejowych z Ukrainy w kierunku Polski i polskich portów bałtyckich jest istotne w kontekście rosnącego zapotrzebowania strony ukraińskiej na przekierowanie potoków eksportowanych towarów na trasy alternatywne wobec zablokowanych własnych portów. Utworzenie spółki logistycznej będzie kluczowe w procesie usprawnienia transportu kolejowego pomiędzy naszymi krajami – dodał szef resortu infrastruktury.