Przetarg na ostatni odcinek S7 w Małopolsce ogłoszony

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 26 czerwca 2020 r. Jest to ostatni odcinek S7 na terenie Małopolski.

– Droga ekspresowa S7 to kluczowy szlak komunikacyjny w układzie północ-południe, łączący Trójmiasto, Warmię, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków i Podhale. Ogłaszamy ostatni przetarg na odcinek S7 w woj. małopolskim na północ od Krakowa. To przełamanie wieloletniej niemocy. Pozostałe odcinki są w realizacji. Dotrzymujemy słowa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu na projekt i budowę odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła) będzie należało:

  • zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,3 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
  • uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
  • wybudowanie drogi ekspresowej o długości ok. 5,3 km wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Ponadto przebudowane zostaną istniejące drogi kolidujące z S7, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7. W ciągu drogi ekspresowej powstanie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt.

Powstanie system odwodnienia terenu: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Wybudowane zostaną zabezpieczenia akustyczne. Cztery przepusty wraz z ogrodzeniami ochronno- naprowadzającymi umożliwią swobodne przemieszczanie się zwierząt. Zainstalowane zostaną także ekrany przeciwolśnieniowe.

Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej, kolidujące z inwestycją (m.in. urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, gazowe, urządzenia melioracyjne i kolejowe). Po zakończeniu robót wykonana będzie pełna rekultywacja terenów zajętych przez plac budowy, zaplecza techniczne i socjalne oraz drogi tymczasowe wykonane na potrzeby budowy.