W Państwowej Szkole Muzycznej w Krzeszowicach powstanie nowa sala koncertowa

„Podpisujemy dzisiaj porozumienie dotyczące zasłużonej szkoły muzycznej w Krzeszowicach, która obchodzi swoje 70-lecie. Zawieramy umowę o budowie tam sali koncertowej, mieszczącej około 300 osób, która z czasem stanie się lokalnym centrum kultury, tak jak to się dzieje w innych podobnych przypadkach” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości podpisania porozumienia w sprawie rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach. Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez wicepremiera Piotra Glińskiego oraz burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków państwowych.
„Przez te kilka lat udało nam się zmodernizować i odnowić ponad 180 budynków polskich szkół artystycznych oraz muzycznych – głównie tych, które znajdują się w małych miejscowościach, często także w zabytkowych budynkach. (…) Chcemy, aby ten najwyższy poziom naszych placówek edukacji artystycznej był osiągany także dzięki nowoczesnej infrastrukturze, by takie projekty był realizowane w całej Polsce, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju” – podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Wicepremier prof. Piotr Gliński wskazał, że wsparcie dla szkół muzycznych dotyczy także placówek, znajdujących się właśnie w niewielkich miejscowościach, gdzie pełnią one funkcję małych „centrów kultury” –m.in. dzięki budowanym przy nich małych, ale nowoczesnych salach koncertowych.
„Polska, także w tym obszarze, rozwija się w sposób równomierny i właściwy. Takie miejscowości jak Zambrów czy Jastrzębie-Zdrój to miejsca, w których zrealizowaliśmy wspaniałe, niewielkie sale koncertowe na najwyższym poziomie. (…) Cieszę się, że możemy rozpocząć kolejny taki projekt. Bardzo dziękuję za współpracę panu ministrowi, posłowi z Krzeszowic, Andrzejowi Adamczykowi, który zabiegał o tę inwestycję” – powiedział szef resortu kultury.
Prof. Piotr Gliński wskazał, że miasto Krzeszowice zajmie się kwestiami projektowymi sali i przeznaczy na nią swoją działkę. Zapewnił, że już za kilka lat infrastruktura artystyczna w Krzeszowicach będzie na najwyższym poziomie.
„Niezwykle ważne jest to, by dbając o infrastrukturę komunikacyjną, która jest motorem rozwoju państwa, realizować także to, co dla człowieka niezmiernie ważne, inwestować w sferę sztuki i szeroko rozumianej kultury. Takimi przedsięwzięciami są inwestycje w szkolnictwo artystyczne i taką rolę będzie pełniła rozbudowywana Państwowa Szkoła Muzyczna w Krzeszowicach” – podkreślił, obecny na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Współpraca MKiDN i gminy Krzeszowice

W ramach podpisanego porozumienia gmina Krzeszowice przekaże na rzecz Skarbu Państwa działki, na których zrealizowane zostanie przedsięwzięcie w pełni sfinansowane ze środków publicznych. Współpraca między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gminą Krzeszowice obejmie rozbudowę, jak również poprawę bazy dydaktycznej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego.

Placówka zyska nową salę koncertowo-projekcyjną, wyposażoną m.in. w studio nagrań, która będzie mogła pomieścić co najmniej 300 osób. Szkoła zyska również nową część dydaktyczną, w której będą się mieścić dodatkowe sale lekcyjne: trzy klasy przeznaczone do realizacji przedmiotów zbiorowych, siedem – do przedmiotów indywidualnych i zespołów kameralnych do kwintetu, a także cztery ćwiczeniówki. W nowym budynku powstanie także miejsce na bibliotekę z czytelnią oraz niezbędne pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, techniczne i socjalne. W ramach rozbudowy zaplanowano stworzenie miejsc parkingowych, niezbędnych do obsługi nowo powstałego budynku.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach jest jedną z najlepszych tego typu placówek edukacyjnych w powiecie krakowskim, kształcących młodych adeptów sztuki muzycznej. Szkoła ma już ugruntowaną ponad 70-letnią tradycję i nieustannie dba o to, aby nadal rozwijać swoje muzyczne aspiracje. Planowana rozbudowa szkoły wpłynie na poprawę warunków jej pracy, zwiększenie ilości sal dydaktycznych, jak również stworzy godne warunki do prezentacji muzycznych, organizacji koncertów i występów w sali mogącej pomieścić 300 osób.

Wspólne przedsięwzięcie, będące wyrazem współpracy jednostki samorządu terytorialnego ze Skarbem Państwa, przyczyni się do rozwoju kultury muzycznej młodego pokolenia artystów i entuzjastów sztuki muzycznej oraz pozytywnie wpłynie na kształtowanie wrażliwości muzycznej szerszego grona odbiorców.