Ruszy realizacja obwodnicy Zabierzowa

Minister Infrastruktury zatwierdził aneks do Programu inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. Aneks zakłada przeznaczenie dodatkowych środków na realizację tego zadania, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

– W przetargu na budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79 wykonawcy dwukrotnie składali odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniała te odwołania, co powodowało, że GDDKiA była zmuszona do unieważnienia ich wyboru. W efekcie tych działań za najkorzystniejszą została uznana oferta, która przekracza kosztorys opracowany przez GDDKiA. Zwiększenie budżetu na tę budowę pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie realizacji – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach inwestycji powstanie obwodnica Zabierzowa w klasie GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości 10,3 km. Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa. Zadanie obejmuje ponadto budowę tunelu o długości ok. 300 m, czterech mostów, siedmiu wiaduktów, kładki dla pieszych i ronda. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.  Powstanie też stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów, zatoki autobusowe oraz system zarządzania ruchem.

Budowa obwodnicy Zabierzowa zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Zakończenie robót budowlanych i oddanie obwodnicy do ruchu planowane jest w pierwszej połowie 2027 r.

Dzięki nowej trasie poprawią się warunki przejazdu dla ruchu tranzytowego w aglomeracji krakowskiej, zwiększy się komfort jazdy oraz nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zabierzów i okoliczne miejscowości położone są w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ze względu na walory przyrodnicze i bliskość Krakowa, są nie tylko miejscem zamieszkania, ale również kierunkiem chętnie odwiedzanym w celach rekreacyjnych. Stąd generowany jest także duży ruch lokalny.

Drogą krajową nr 79, która przebiega przez Zabierzów, prowadzi tranzyt pomiędzy Krakowem a zachodnią Małopolską i województwem śląskim. Według ostatniego pomiaru ruchu przez tę miejscowość przejeżdża średnio 21,4 tys. pojazdów na dobę. Z powodu dużego natężenia ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Jej wybudowanie umożliwi wyprowadzenie ruch tranzytowego z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.