Stacja Olkusz zmieni się dla podróżnych

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie przebudowy kolejowej stacji w Olkuszu. Inwestycja na stacji Olkusz, na linii nr 62 Tunel – Sosnowiec, zapewni lepszy poziom obsługi pasażerów w podróżach regionalnych i dalekobieżnych, m.in. w stronę Sędziszowa i Krakowa oraz Katowic.

Może być zdjęciem przedstawiającym pociąg i kolej

— Długo wyczekiwana modernizacja stacji Olkusz w Małopolsce wkrótce stanie się faktem. Kolejowa stacja zmieni oblicze, tak by wszyscy podróżni mogli mieć łatwy dostęp i korzystać z komfortowej kolei, podobnie jak na innych zmodernizowanych i realizowanych obecnie stacjach i przystankach w każdym regionie Polski — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

— Na stacji Olkusz będą oczekiwane warunki dostępu do kolei i obsługi podróżnych, zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ogłoszenie przetargu to ważny krok do realizacji inwestycji i dalszych korzystnych zmian dla pasażerów — stwierdził  Ireneusz Merchel prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę pięciu torów wraz z siecią trakcyjną. Wybudowane zostaną dwa perony o długości 400 i 500 metrów. Nowe obiekty wyposażone będą w wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych dla osób niedowidzących i słabo widzących. Prowadzone prace zapewnią lepszą dostępność i komfort wszystkim podróżnym. Dotychczasowa kładka dla pieszych, stanowiąca dojście do peronów, zostanie zastąpiona przejściem pod torami z windą. Będzie to istotne ułatwienie, zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Ponadto, w ramach zadania inwestycyjnego na stacji Olkusz, planowana jest modernizacja urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych oraz sterowania ruchem kolejowym.

Stacja w Olkuszu będzie dostosowana do nowych możliwości rozwoju kolei, m.in. w ramach CPK. W przyszłości będzie pełnić ważną funkcję węzła przesiadkowego.

Korzystne zmiany na trasie Tunel – Sosnowiec to m.in. sprawniejsze i bezpieczniejsze przejazdy z Małopolski na Górny Śląsk. Zapewniły je wcześniejsze prace zarządcy infrastruktury kolejowej, realizowane sukcesywnie od 2016 r. ze środków budżetu państwa. Podróżni zyskali lepszą dostępność i poziom obsługi na stacji Wolbrom oraz na przystankach: Gajówka, Jeżówka, Zarzecze i Chrząstowice Olkuskie.

Dzięki przeprowadzonym pracom wyeliminowane zostały miejscowe ograniczenia i podniesiono prędkość do 120 km/h na odcinkach: Bukowno – Sławków, Olkusz – Bukowano, Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski. Od 2020 r., między Charsznicą a Jaroszowcem Olkuskim, pociągi jadące do Katowic poruszają się z dozwoloną prędkością 120 km/h. To efekt wymiany torów wraz z siecią trakcyjną, naprawy obiektów oraz przejazdów kolejowo-drogowych. Ponadto przebudowane w ubiegłym roku 3 wiadukty i 8 przepustów pomiędzy Tunelem a Wolbromiem pozwoliły podnieść prędkość na obiektach. Wcześniej pociągi musiały tam zwalniać do 40 km/h.

Zrealizowane prace na linii Tunel – Sosnowiec w latach 2016-2022 r. w granicach woj. małopolskiego są warte blisko 230 mln zł. Obecnie kontynuowane są roboty na odcinku Jaroszowiec Olkuski – Olkusz – Bukowno. Na trasie od strony woj. śląskiego zrealizowano roboty o wartości ponad 115 mln zł, na odcinkach Sosnowiec Główny – Sosnowiec Dańdówka – Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Sławków oraz na stacjach. Zadania w woj. małopolskim i śląskim realizowane są ze środków budżetowych w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”, wartego ponad 426 mln zł.

Dzięki inwestycji realizowanej w ramach Rządowego Programu Przystankowego, w 2022 roku wybudowano i udostępniono podróżnym dodatkowy przystanek Wolbrom Zachodni, który zwiększył dostęp mieszkańców do kolei.