Umowa na przebudowę Zakopianki w Libertowie

Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości Zakopianki to główne cele inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 7 w Libertowie (powiat krakowski). Wykonawcą zadania o wartości prawie 150 mln zł będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IBM-Podbeskidzie, z którym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła 29 sierpnia 2023 r. umowę na realizacje w systemie projektuj i buduj. W ramach inwestycji powstanie m.in. przejazd pod drogą krajową i trzy kładki dla pieszych.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst „Dróg Krajowych Autostrad GDDKIA GDDKIA GDDKIA GODKIA gddkia.gov.pl 1 GDDKIA gddkia.gov.pl GDDIIA GODKIA GDDKiA gddkia gov.pl gddkia, gddkia.gov.pl GODKIA GDDKIA GODKIA CDDKU GDDKIA gddkia.gov.pl GDDKIA GDDKIA) dkia.gov.pl GDDKIA gddkia.gov.pl GDDKIA gddkia. gddkia.gov.pl GDDKIA gddkia.gov.pl GDDKIA gddkia gov.pl”

— Droga krajowa nr 7, czyli popularna „Zakopianka” na odcinku na południe od Krakowa wyczerpuje swoje możliwości techniczne. Liczba pojazdów stale się zwiększa i musimy nadążać za tą zmieniającą się rzeczywistością. Dlatego przystępujemy do prac, które zwiększą możliwości tej drogi — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach zadania zlikwidowane zostanie skrzyżowanie Zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Pod Zakopianką powstanie tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. W tunelu znajdzie się też ciąg pieszo-rowerowy. W okolicy likwidowanego skrzyżowania zostanie zbudowana kładka, która zastąpi przejście dla pieszych.

Zostaną również zlikwidowane skręty w prawo z Zakopianki w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic). Nie będzie już możliwości wyjazdu z tych ulic na DK7, a odcięte drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do Zakopianki. Zamiast obecnego przejścia dla pieszych wybudowana zostanie kładka.

Wzdłuż Zakopianki zostanie poprawiona i uzupełniona sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na korzystanie z tunelu i wjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic. Poszerzona zostanie droga łącznikowa po wschodniej stronie trasy w Libertowie i przebudowane wjazdy na posesje. Powstaną również dwa ronda: na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do Zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania oraz na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod Zakopianką.

Trzecia kładka zostanie wybudowana w okolicy obecnego przejścia w Libertowie, przy skrzyżowaniu Zakopianki z ul. Rumianą i ul. Przylesie.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane także ekrany akustyczne, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi łącznikowej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Przylesie i dwa przepusty na potoku Olszynka na drogach dojazdowych.

Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 39 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). Prace powinny się zakończyć w połowie 2027 roku. Inwestycja jest finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.