Trasa Kaszubska otwarta!

Od 21 grudnia 2022 r. kierowcy mogą już korzystać z 42-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie – Gdynia Wielki Kack, czyli Trasy Kaszubskiej, stanowiącej obwodnicę Wejherowa, Redy i Rumi.

– Trasa Kaszubska to inwestycja, na którą mieszkańcy Pomorza i Trójmiasta czekali od lat. Dzięki nowej, bezpiecznej i wygodnej trasie znacząco poprawi się komfort podróżowania w województwie pomorskim. Trasa Kaszubska pozwoli na istotne zmniejszenie natężenia ruchu w północnej części Obwodnicy Trójmiasta, której przepustowość jest już teraz czasowo ograniczona – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa drogi ekspresowej S6 została podzielona na trzy odcinki realizacyjne: Bożepole Wielkie – Luzino, Luzino – Szemud i Szemud – Gdynia. Wykonawcą odcinka Bożepole Wielkie – Luzino o długości ok. 10 km była firma PORR. Wartość umowy na realizację to ok. 338 mln zł. Odcinek Luzino – Szemud o długości ok. 10 km zrealizował Budimex. Wartość umowy na realizację tego odcinka to ok. 336 mln zł. Najdłuższy fragment Trasy Kaszubskiej pomiędzy węzłami Szemud – Gdynia Wielki Kack wybudowała Polaqua. Wartość kontraktur na realizację 22 km tej trasy to ok. 817 mln zł. Łączny koszt inwestycji, obejmujący prace projektowe, wykup gruntów, nadzór i prace budowlane to przeszło 2,1 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie – Gdynia została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą przeszło 984 mln zł.

W ramach inwestycji powstały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym, a na odcinku najbardziej obciążonym ruchem między Chwaszczynem a węzłem Gdynia Wielki Kack po trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Na trasie zlokalizowano siedem węzłów: Bożepole Wielkie, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo i dwa węzły zespolone – Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. Obwodnica Trójmiasta na połączeniu z Trasą Kaszubską została rozbudowana do trzech pasów ruchu.

Zadanie obejmowało ponadto budowę 66 obiektów inżynierskich. Jednym z największych jest przeszło 200-metrowa estakada w Milwinie, która na wysokości blisko 30 m przebiega nad doliną leśną. W trakcie realizacji inwestycji wybudowano również infrastrukturę towarzyszącą drodze ekspresowej: drogi poprzeczne oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Przebudowano sieci teletechniczne, gazociągi, linie energetyczne, a także fragment trakcji trolejbusowej w Gdyni. Na styczeń 2023 r. zaplanowano udostępnienie Miejsc Obsługi Podróżnych w Kamieniu (po jednym dla każdego kierunku). Na tablicach przy Miejscach Obsługi Podróżnych będą umieszczone informacje w trzech wersjach językowych – po kaszubsku, polsku i angielsku. W ramach zadania wybudowane zostały urządzenia ochrony środowiska, m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (wśród nich dwa przejścia górne dla zwierząt dużych) i system odwodnienia ze zbiornikami podczyszczającymi wody opadowe.