DK28 na odcinku Zator – Wadowice zostanie rozbudowana

Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 28 Zator – Wadowice. Inwestycja będzie realizowana w województwie małopolskim, w powiatach oświęcimskim i wadowickim, w gminach Zator, Tomice i Wadowice. Zakres zadania obejmuje rozbudowę odcinka DK28 o długości 11,7 km od km od końca obwodnicy Zatora, realizowanej w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, do Wadowic. W ramach inwestycji wzmocniona zostanie nawierzchnia drogi, ponadto zadanie obejmuje wykonanie zatok autobusowych, chodników, przebudowy skrzyżowań, a także przebudowy obiektów inżynierskich i infrastruktury towarzyszącej. Przewiduje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2029-2030.

– Droga krajowa nr 28 to kluczowy dla Małopolski i Podkarpacia ciąg komunikacyjny, dlatego w sposób kompleksowy podchodzimy do jej unowocześnienia. Trasa ta zostanie gruntownie przebudowana, tak aby była bezpieczna i dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Powstaną tez obwodnice wielu miejscowości, których mieszkańcy odpoczną od zatorów tworzących się w ciągu krajowej 28 – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

DK28, zwana trasą karpacką, prowadzi od drogi krajowej nr 44 w Zatorze do granicy państwa w Medyce. Odcinki Siepietnica – Trzcinica i Przemyśl – Medyka zostały już dostosowane do wymaganych parametrów technicznych, zrealizowany została ponadto I etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Na pozostałych odcinkach zaplanowano wykonanie kolejnych obwodnic: Zatora, Wadowic, Makowa Podhalańskiego, Limanowej, Nowego Sącza, Miejsca Piastowego, Sanoka (II etap) oraz Przemyśla. Planowana jest także przebudowa odcinka Nowy Sącz – granica województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Gruntowna modernizacja DK28 jest przewidziana w ramach przyjętego na początku października br. przez Radę Ministrów Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku. Docelowo na całym ciągu DK28 zostanie zapewniona wysoka przepustowość, komfort i bezpieczeństwo użytkowania dla wszystkich uczestników ruchu.