Większe możliwości linii kolejowych do portów w Szczecinie i Świnoujściu

Przebudowane tory do portów w Szczecinie i Świnoujściu zwiększają efektywność kolei oraz możliwości obsługi żeglugi morskiej. PKP Polskie Linie Kolejowe SA kończą projekt o wartości około 1,5 mld zł, współfinansowany z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, pociąg i kolej

Inwestycja PKP PLK zapewni kursowanie dłuższych i cięższych składów. Pojadą 750-metrowe pociągi o  obciążeniu 221 kN na oś. Umożliwi to obsługę większej liczby wagonów do przewozu ładunków m.in. w  kontenerach.  Składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Czas przeładunków w portach skróci się od kilku do nawet kilkudziesięciu minut.

– Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA projekty poprawiające kolejowy dostęp do zachodniopomorskich portów morskich zwiększają ich potencjał, co przyczynia się do rozwoju gospodarki kraju. Dzięki wykorzystaniu środków instrumentu finansowego CEF Łącząc Europę, ekologiczny transport kolejowy staje się jeszcze bezpieczniejszy i konkurencyjny względem transportu drogowego na trasach krajowych i międzynarodowych – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

 

– Projekty w portach Szczecin i Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu ładunków oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Na stacji Szczecin Port Centralny została wykonana większość prac. Zakończono budowę nowych układów torowych wraz z rozjazdami. Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do i z portu zapewniają zmodernizowane obiekty inżynieryjne. Postępują  prace związane z robotami okołotorowymi, profilowanie i wzmacnianie nasypów, budowa placów i wewnętrznych dróg dojazdowych, wywieszanie sieci trakcyjnej.

W fazie końcowej znajduje się budowa nowej Nastawni Centralnej, do której  w ramach centralizacji sterowania ruchem kolejowym zostanie przeniesione sterowanie z pięciu okręgów nastawczych. W budynku nowej Nastawni Centralnej zostanie zlokalizowane Centrum Utrzymania i Diagnostyki. Centralizacja sterowania ruchem kolejowym poprawi funkcjonalność stacji, zwiększy przepustowość infrastruktury kolejowej oraz bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Większość prac została również wykonana na stacji Świnoujście. Zakończono budowę nowych układów torowych wraz z rozjazdami oraz przebudowano jeden obiekt inżynieryjny. Postępują  prace związane z robotami okołotorowymi, profilowanie i wzmacnianie nasypów, budowa placów i wewnętrznych dróg dojazdowych. W rejonie Portu Świnoujście wybudowany został drugi tor między stacjami Świnoujście Przytór a Świnoujście. Dzięki temu zwiększyła się przepustowość – może pojechać więcej pociągów, co zapewnia lepszą ofertę przewozową.

W fazie końcowej znajduje się budowa Nastawni Centralnej, do której w ramach centralizacji sterowania ruchem kolejowym zostanie przeniesione sterowanie z trzech okręgów nastawczych, dzięki czemu poprawi się funkcjonalność stacji, zwiększy przepustowość infrastruktury kolejowej oraz bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2022 roku.

Może być zdjęciem przedstawiającym przyroda i most

Może być zdjęciem przedstawiającym pociąg i kolej