1,27 mld euro na polskie projekty transportowe z CEF

Budowa drogi ekspresowej S19 przy granicy ze Słowacją (Via Carpatia) oraz prace na liniach kolejowych E30 i E65 na terenie województwa śląskiego to główne projekty, które otrzymały wsparcie w ramach pierwszego konkursu z instrumentu Łącząc Europę (CEF) z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

 

– Polskie projekty transportowe otrzymały łącznie 1,27 mld euro dofinansowania z CEF. W ten sposób kolejny raz potwierdzone zostało znaczenie szlaku Via Carpatia dla rozwoju europejskiej sieci transportowej. Naszym priorytetem pozostają również połączenia kolejowe na osi północ-południe. Unijne dofinasowanie zostało przyznane na modernizację połączenia pomiędzy Katowicami i Republiką Czeską – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który w dniach 28-30 czerwca uczestniczy w Connecting Europe Days, zorganizowanych we francuskim Lyonie.

Via Carpatia ze wsparciem CEF

Transgraniczny projekt drogowy, zgłoszony we współpracy ze Słowacją, będzie realizowany przy wsparciu środków unijnych i budżetu państwa. Wkład CEF w realizację odcinka S19 Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek to 327 mln euro, co stanowi 66 proc. wartości inwestycji. Beneficjentem zadania „Realizacja transgranicznego połączenia drogowego z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją” będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Połączenie kolejowe Katowice – granica polsko-czeska

Liderem w pozyskiwaniu środków CEF jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która uzyskała wsparcie w wysokości 937 mln euro dla dwóch projektów kolejowych na odcinku Katowice – granica polsko-czeska. Dofinansowanie w wysokości 85 proc. inwestycji uzyskały projekty:

„Prace na głównych liniach pasażerskich (E30 i E65) na terenie województwa śląskiego, etap I: linia kolejowa E65, odcinek: Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” – 755 mln euro dofinansowania;

„Prace na głównych liniach pasażerskich (E30 i E65) na terenie województwa śląskiego, etap I: linia kolejowa E65, odcinek Tychy – Most Wisła” – 182 mln euro dofinansowania.

W ramach pierwszego konkursu CEF dofinansowanie uzyskał ponadto projekt Schavemaker Invest Sp. z. o.o. dotyczący rozbudowy terminalu intermodalnego w Kątach Wrocławskich. Na ten cel przyznano 2,7 mln euro, czyli 30 proc. wartości zadania.

1,7 mln euro trafi na projekt Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. „Budowa stacji kolejowej i nabrzeża ciężkiego w Porcie Morskim w Policach – prace studialne”. Dofinansowanie z CEF wyniesie 50 proc. wartości zadania.

Instrument Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF)

CEF to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych konkursów. Tylko najważniejsze w skali całej UE projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych państw członkowskich, mają szansę otrzymać dofinansowanie.

CEF wspiera trzy obszary: sieć transportową, energetyczną oraz telekomunikacyjną.

W perspektywie 2014-2020 Polska otrzymała 4,3 mld euro dofinansowania z CEF na realizację łącznie 59 projektów w obszarze transportu, stając się liderem w pozyskaniu środków z tego instrumentu.