Obwodnica Koziegłów z rządowym dofinansowaniem

7 maja 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie obwodnicy Koziegłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789. Obwodnica, której inwestorem jest Zarząd Województwa Śląskiego, uzyska 100 mln zł wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 200 mln zł.

– Priorytetem obecnego rządu jest rozwój całej sieci dróg w Polsce, także tych samorządowych, za które odpowiadają władze lokalne. Dlatego wspieramy gminy, powiaty, województwa i miasta na prawach powiatu w budowie, rozbudowie i modernizacji dróg, z których codziennie korzystają miliony Polaków. Dzięki temu zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z RFRD obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i budowę obwodnicy Koziegłów. Planowany termin oddania do użytkowania nowej trasy o długości 7,3 km to koniec 2027 roku.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki temu dofinansowanych zostanie 51 zadań o łącznej wartości przeszło 4,5 mld zł.

W województwie śląskim wsparcie z nowego mechanizmu uzyska 6 zadań: 3 zgłoszone przez zarząd województwa i 3 realizowane w miastach na prawach powiatu. Łączna kwota dofinansowania dla tych inwestycji wyniesie ok. 515 mln zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 80 proc. wartości zadania. W ciągu ostatnich trzech lat dzięki rządowemu wsparciu z RFRD (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) udało się wybudować lub zmodernizować 14 tys. km dróg lokalnych.