Spotkanie ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy w Medyce

Współpraca kolejowa, transport drogowy, korytarze logistyczne oraz bieżąca sytuacja geopolityczna były tematami rozmów ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy 10 maja 2022 r. w Medyce. W spotkaniu z inicjatywy strony polskiej wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury Ukrainy Oleksander Kubrakow oraz wiceministrowie Andrzej Bittel, Rafał Weber, Mustafa Naiiem i Jurij Vaskov.

Rozmowy były kontynuacją wspólnych działań wynikających m.in. z polsko-ukraińskiego memorandum o zacieśnieniu współpracy kolejowej, podpisanego przez premierów Polski i Ukrainy w kwietniu 2022 r. Ministrowie omówili propozycje zacieśniania współpracy w zakresie transportu kolejowego i drogowego pomiędzy naszymi krajami.

– Jesteśmy otwarci na współpracę i będziemy wszechstronnie wspierać stronę ukraińską w tej trudnej sytuacji. Polskie porty morskie oraz podmioty kolejowe, jak i przewoźnicy drogowi są zainteresowane współpracą z ukraińskimi partnerami zarówno w zakresie eksportu zboża, jak i importu paliw, a także handlu dowolnymi innymi produktami – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

– Wymiana informacji o wielości potencjalnych przewozów, ustalenie konkretnego zapotrzebowania na przewiezienie ściśle określonego asortymentu towarów w określonej perspektywie czasowej między wyznaczonymi punktami pozwoli na zwiększenie efektywności współpracy, a uzgodnienie stałych  mechanizmów logistycznych będzie ważnym krokiem w zacieśnianiu współpracy kolejowej  – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

 

Zarówno Polska, jak i Ukraina odczuwają skutki drastycznego utrudnienia wykonywania przewozów drogowych w Europie, które jest konsekwencją działań wojennych rozpoczętych przez Rosję. Ministerstwo Infrastruktury od początku rosyjskiej agresji militarnej działa na rzecz jak najszerszego udzielania pomocy Ukrainie.

– Uznaję za ważne prace na forum Unii Europejskiej zmierzające do czasowego wprowadzenia liberalizacji w realizacji międzynarodowych przewozów drogowych przez przewoźników ukraińskich, szczególnie w kontekście planów akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Tym bardziej w kontekście planowanych zmian kluczową kwestią pozostaje zapewnienie płynnego ruchu na przejściach granicznych z Ukrainą dla pojazdów ciężarowych oraz zbudowanie systemu odpowiedniej infrastruktury, obejmującej w szczególności punkty przeładunkowe – huby logistyczne usytuowane w niewielkiej odległości od granicy – dodał minister Andrzej Adamczyk.

W tym kontekście poruszono kwestie zwiększenia przepustowości i usprawnienia działania drogowych przejść granicznych. Podczas poprzedniej rozmowy wiceministrów Rafała Webera i Mustafy Naiiema, strona ukraińska zadeklarowała m.in. oddzielenie ruchu ciężarowego od ruchu osobowego na drogowym przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec. Uzgodniono, że w ciągu tygodnia zostanie przestawiony przez stronę ukraińską harmonogram możliwych do podjęcia w obecnych warunkach działań.

– Kształtując łańcuchy dostaw przy wykorzystaniu transportu i tranzytu przez Polskę nie możemy zapomnieć o konieczności podjęcia dodatkowych działań na rzecz udrożnienia i płynności ruchu granicznego – powiedział wiceminister Rafał Weber.