Umowy na realizację dwóch odcinków S10 podpisane

6 maja 2022 r. zostały podpisane umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń. Konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud zaprojektuje i zbuduje odcinek Solec – Toruń Zachód, a Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor będzie odpowiedzialne realizację odcinka Bydgoszcz Południe – Emilianowo. Wartość obu umów to w sumie ponad 836 mln zł.

– Rozpoczynamy realizację bardzo ważnej inwestycji, tak długo oczekiwanej przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki niej obie stolice tego województwa, czyli Bydgoszcz i Toruń, zostaną połączone nową, bezpieczną trasą w standardzie drogi ekspresowej. Dziś po raz kolejny potwierdza się to, co jest standardem rządu, który reprezentuję – dotrzymujemy słowa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S10 Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową DK25

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości blisko 9 km. Przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, wybudowany węzeł Emilianowo oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Zadanie obejmuje ponadto rozbudowę drogi krajowej nr 25. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony z obecnie mocno obciążonego odcinka tej trasy na nową, ponad 5-kilometrową jezdnię z dwoma węzłami – Zielona i Brzoza.

Koszt prac projektowych i budowlanych w ramach tego kontraktu to blisko 411 mln zł. Na zakończenie inwestycji na drodze ekspresowej, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przewidziano 45 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W przypadku części zadania dotyczącego rozbudowy DK25 czas ten wynosi 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

S10 Solec – Toruń Zachód

Umowa obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy powstanie m.in. węzeł Solec oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. W ramach inwestycji powstanie 12 obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt, obejmujące nową drogę i sąsiadującą linię kolejową.

Planowany termin ukończenia inwestycji o wartości niespełna 426 mln zł to 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych).

S10 Bydgoszcz – Toruń

Budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń o długości 50 km została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

·    Bydgoszcz Południe – Emilianowo,

·    Emilianowo – Solec,

·    Solec – Toruń Zachód,

·    Toruń Zachód – Toruń Południe.

GDDKiA planuje w najbliższym czasie zawarcie umowy na projekt i budowę S10 na odcinku Toruń Zachód – Toruń Południe o długości 12 km. Prowadzone są także czynności związane z rozstrzygnięciem przetargu na realizację  S10 Emilianowo – Solec o długości 8,6 km.

S10 Bydgoszcz – Toruń początkowo miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki decyzji rządu z czerwca 2020 r. zwiększony został limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych, co pozwoliło na realizację zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej.