Kierowcy mogą już korzystać z nowego ronda na DK94 w Modlnicy

22 maja 2020 r. zostało udostępnione do ruchu rondo, które powstało w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowska) w Modlnicy. Skończyła się ponadto rozbudowa odcinka DK94 o długości 715 m.

– Dzięki przebudowie skrzyżowania na dwupasowe rondo zwiększy się płynność ruchu, poprawi się także bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. W ramach zadania powstały ekrany akustyczne, które zniwelują hałas generowany przez pojazdy  – powiedział obecny podczas otwarcia ronda minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Koszt projektu i budowy wyniósł ok. 14 mln zł, a koszt wykupu gruntów koniecznych do budowy ronda ok. 5 mln zł.

Zakres inwestycji obejmował:

  • przebudowę fragmentu drogi krajowej DK94 i dostosowanie jej do docelowego przekroju dwupasowego, dwukierunkowego oraz odcinka ul. Ojcowskiej, na długości wynikającej z przyjętej geometrii skrzyżowania,
  • przebudowę chodników i przejść dla pieszych, powstały  też obustronne zatoki autobusowe w ciągu DK94,
  • budowę dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej i zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
  • budowę ekranów akustycznych oraz wykonanie oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.