Ruszyła budowa szlaku Via Carpatia na południe od Rzeszowa

Symbolicznym wbiciem łopaty 4 kwietnia 2022 r. rozpoczęto budowę kolejnego odcinka Via Carpatii na Podkarpaciu, drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. Częścią tej inwestycji będzie budowa ponad 2 km tunelu.

– Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Rozpoczynamy budowę trasy Via Carpatia na południe od Rzeszowa, inwestycji w którą jeszcze nie tak dawno nikt nie wierzył. Budowa tej trasy jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem inżynieryjnym. To zadanie trudne, kosztowne, ale niezwykle potrzebne, zarówno dla mieszkańców, jak i firm z tego regionu.

– Ta droga zdecydowanie poprawi komfort jazdy, ale także warunki życia mieszkańców. Dzięki S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej DK19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny. Skróci także czas przejazdu z Rzeszowa do granicy ze Słowacją i zwiększy bezpieczeństwo na drodze, co jest niezwykle istotne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica jest realizowany w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, opracował już dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpoczyna prace budowlane. Po zakończeniu budowy, do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r.

Zakres prac

Ten odcinek S19 to jedna z trudniejszych technologicznie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Skomplikowane warunki geologiczne (flisz karpacki) występujące w miejscu inwestycji oraz pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz węzeł Babica (typu trąbka), zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. Zaplanowano budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP) Lutoryż oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powstanie również pierwsze w województwie podkarpackim centrum zarządzania tunelem.

Tunel o długości 2255 m składał się będzie z dwóch naw o średnicy 12,4 m, połączonych 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Zostanie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM (Tunnel Boring Machine). Maksymalna głębokość prowadzonych prac wyniesie nieco ponad 100 metrów.

Wykonawca przeprowadził już geodezyjne wyznaczenie trasy. Wykonano saperskie sprawdzenie terenu, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów. Rozpoczęto odhumusowanie terenu, budowę platform roboczych pod roboty palowe na obiektach inżynierskich. Usuwane są kolizje energetyczne, telekomunikacyjne oraz wodno-kanalizacyjne. Trwa budowa fundamentów pod linie energetyczne 400 kV i 110 kV.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa obiektów inżynierskich i zabezpieczenie osuwisk znajdujących się w strefach portalowych tunelu oraz zabezpieczenie portali tunelu.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

  • 75,7 km – oddane do ruchu. Odcinki: Lasy Janowskie – Zdziary, Rudnik nad Sanem – Rzeszów Południe.
  • 50,5 km – w realizacji. W budowie: Zdziary – Rudnik nad Sanem i Rzeszów Południe – Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla.
  • 42,3 km – w przygotowaniu. Na etapie przetargu: Lutcza – Domaradz i Dukla – Barwinek, przed ogłoszeniem przetargu: Jawornik – Lutcza i Domaradz – Iskrzynia.

Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Droga ekspresowa S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową, wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.