Umowa o dofinansowanie III Igrzysk Europejskich podpisana

Dziś w Krakowie miałem zaszczyt w imieniu rządu podpisać umowę o dofinansowanie z budżetu państwa kosztów realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.
Jestem przekonany, że te środki umożliwią podjęcie przez Kraków efektywnych działań w zakresie przygotowania i realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych dla organizacji tego międzynarodowego wydarzenia oraz służących miastu w przyszłości.

Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 r. ma na celu umożliwienie efektywnego działania miasta Kraków w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych dla organizacji tego wydarzenia. Inwestycje te będą mogły ruszyć od razu po tym, gdy Miasto Kraków podpisze stosowną umowę z Europejskim Komitetem Olimpijskim.

Wykaz przedsięwzięć infrastrukturalnych III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 12 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 145) zostały określone inwestycje, które mają zostać zrealizowane na terenie Krakowa:

 • Rozbudowa ul. Igołomskiej;
 • Rozbudowa al. 29 Listopada;
 • Rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki;
 • Modernizacja torowisk tramwajowych;
 • Przebudowa ul. Fatimskiej;
 • Przebudowa ul. Królowej Jadwigi;
 • Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego/Bunscha;
 • Przebudowa ul. Glinik;
 • Rozbudowa ul. Wrobela;
 • Rozbudowa ul. Fortecznej;
 • Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu
 • Budowa kładki pieszo – rowerowej Grzegórzki – Zabłocie;
 • Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, al. Pokoju;
 • Rozbudowa ul. Ważewskiego – etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie – etap I;
 • Program modernizacji dróg i chodników;
 • Program budowy ścieżek rowerowych.

Program wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r.

III Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach 21 czerwca – 2 lipca 2023 r. na terenie Krakowa, województwa małopolskiego oraz śląskiego.

Program wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich będzie realizowany w latach 2022-2023.

Środki przeznaczone na realizację tego Programu to 350 mln zł.