Aktualności

#autostrady

Bezpłatne państwowe autostrady

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt

Czytaj więcej »
#ŁączymyPolskę

Ruszy realizacja obwodnicy Zabierzowa

Minister Infrastruktury zatwierdził aneks do Programu inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. Aneks zakłada przeznaczenie dodatkowych środków na realizację

Czytaj więcej »
#ŁączymyPolskę

Nowe wyzwania w europejskim transporcie

Zakończyła się międzynarodowa konferencja dotycząca rozwoju transportu na szczeblu europejskim. Została ona zorganizowana w ramach cyklu „Europa Karpat”, a wzięli w niej udział przedstawiciele resortów

Czytaj więcej »